Ivana Đokić


Ivana Đokić
Šifra: 900703
Prezime i ime: Ivana Đokić
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor