Milutin Mitrović


Milutin Mitrović
Šifra: 900748
Prezime i ime: Milutin Mitrović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Ginekologija i akušerstvo2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Ginekologija i akušerstvo4x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
12 Klinički staž8x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor