Milutin Mitrović

dr med Milutin Mitrović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rodjen u Podgorici 24.10.1983.godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju "Slobodan Škerović". 2002.godine upisan na Medicinski fakultet u Podgorici koji završava 2009.godine. Nakon odrađenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, zaposlen u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore do 2012.godine kada prelazi u Klinički centar Crne Gore na mjesto kliničkog ljekara na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. U aprilu 2014 započeo specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne9, 10GINEKOLOGIJA SA AKUŠERSTVOM (MEDICINA RADA 3)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO0 x 03 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 05.25 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave