Bojana Zindović


Bojana Zindović
Šifra: 900864
Prezime i ime: Bojana Zindović
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFMETALURGIJASpecijalisticke1KARAKTERIZACIJA MATERIJALA0 x 00 x 0.5 x 1
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEMaster2METODE ANALIZE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA (ODABRANA POG)0 x 00 x 02 x 2
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne2ANALITIČKA HEMIJA0 x 00 x 03 x 4
MEDFARMACIJAOsnovne2ANALITIČKA HEMIJA I0 x 00 x 04 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2ANALITIČKA HEMIJA I0 x 00 x 03 x 3
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3INSTRUMENTALNE METODE0 x 00 x 03 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3INSTRUMENTALNE METODE HEMIJSKE ANALIZE0 x 00 x 03 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ANALITIČKA HEMIJA II0 x 00 x 03 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne4INSTRUMENTALNE METODE0 x 00 x 03 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne4ISPITIVANJE ZAGAĐIVAČA U ŽIVOTNOJ SREDINI0 x 00 x 03 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne6HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije