Bojana Zindović

Bojana Zindović

stručni saradnik | Metalurško-tehnološki fakultet | honorarno

Bojana Zindović je rođena 1996. godine u Nikšiću, Crna Gora. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Nikšiću i dobitnik je diplome Luča. Osnovne i specijalističke studije Hemijske tehnologije završila je 2019. godine na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom A. Tokom studiranja dobitnik je brojnih nagrada: Nagrada 19-i decembar za najboljeg studenta 2016.godine, Nagrada Univerziteta Crne Gore 2017.godine i nagrada grada Nikšića, za najboljeg svršenog studenta 2019.godine. Osim toga...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave