Bojana Zindović


Bojana Zindović
Šifra: 900864
Prezime i ime: Bojana Zindović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne1OPŠTA HEMIJA0 x 00 x 03 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1OPŠTA HEMIJA0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1OPŠTA HEMIJA0 x 00 x 03 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 01 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 01 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1HEMIJA0 x 02 x 20 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne2NEORGANSKA HEMIJA0 x 00 x 02 x 3
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINESpecijalisticke2ZAGADJIVAČI HRANE0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2NEORGANSKA HEMIJA II0 x 00 x 02 x 1
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (HEMIJA 64)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA0 x 0.85 x 50 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne4EKOTOKSIKOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne4HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA0 x 00 x 01 x 2
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne6IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI0 x 00 x 01 x 1
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne6ZAGAĐIVAČI HRANE0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne6NEORGANSKA HEMIJA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije