Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

 1. Modul 1 - Carine, špedicija i osiguranje

 2. Upotrebljava osnovna znanja iz bazičnih društvenih i prirodnih nauka koje svoju primjenu nalaze u pomorstvu;
 3. Poznaje i koristi specifične terminologije iz oblasti pomorstva;
 4. Primjenjuje stečena specifična znanja u oblasti carina, špediterskog poslovanja i osiguranja u pomorstvu;
 5. Poznaje sistem ekonomskog, menadžment i logističkog funkcionisanja luka;
 6. Poznaje forme i modalitete funkcionisanja brodarskih preduzeća;
 7. Razvija modele prilagođavanja crnogorske pomorske privrede savremenim svjetskim tendencijama u ovoj oblasti;
 8. Demonstrira vještine i sposobnosti timskog rada.

 9. Modul 2 – Pomorski transport

 10. Upotrebljava osnovna znanja iz bazičnih društvenih i prirodnih nauka koje svoju primjenu nalaze u pomorstvu;
 11. Koristi specifične pomorske terminologije;
 12. Primjenjuje specifična tehnička znanja u oblasti pomorskog transporta;
 13. Poznaje savremene sisteme pomorskog transporta;
 14. Upotrebljava stečena specifična znanja u cilju poboljšanja kompetencija crnogorskih pomorskih preduzeća uključenih u sistem pomorskog transporta;
 15. Demonstrira vještine i sposobnosti timskog rada.