Obavještenja za predmete - MENADŽMENT U POMORSTVU


MENADŽMENT U POMORSTVU - OSNOVE PLOVNIH SREDSTAVA

Rezultati ispita konačni

09.07.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - OSNOVE PLOVNIH SREDSTAVA

Završni ispit

29.06.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Link za pristup testu

08.06.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Rezultati kolokvijuma odrzanog 20 maja

20.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Rezultati kolokvijuma odrzanog 13 maja

13.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Kolokvijum 13 maj i terminski plan ispitnih obaveza

12.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Online predavanje 5 maj

02.05.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Online predavanja - 29 april

27.04.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Online vjezbe - 23 april

19.04.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Online predavanja 16 april

15.04.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Online predavanja 9 april

07.04.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Online predavanja 2 april

01.04.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 22.03.2020 19:19

22.03.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

E - predavanja Osnove finansija- Distance learning

21.03.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - MEĐUNARODNI MENADŽMENT

Materijal za online nastavu

17.03.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - EKONOMSKE INTEGRACIJE I EU

Obavještenje

02.03.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Termin III rok

04.06.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Rezultati ispita II rok

17.05.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Rezultati ispita I rok

06.05.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Termin ispita II rok

06.05.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Materijal za vjezbe

01.04.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Prvi ispitni termin i odbrana prakticnog rada

26.03.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Termin predavanja

18.03.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Izmjena termina predavanja

25.02.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Praktičan rad

19.02.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Materijali za predavanja

19.02.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - SPOLJNA TRGOVINA I MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Spoljne trgovine i medjunarodne spedicije na Menadzmentu u pomorstvu

05.09.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - MEĐUNARODNI MENADŽMENT

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Međunarodnog menadžmenta na Menadžmentu u pomorstvu

31.08.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

13.05.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - MARKETING U POMORSTVU

Rezultati kolokvijuma II i seminarskihr adova iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

05.05.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - POMORSKE AGENCIJE

Rezultati kolokvijuma II iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu u Kotoru

30.04.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - LUČKA SREDSTVA I NJIHOVO ISKORIŠĆAVANJE

Rezultati kolokvijuma I iz Luckih sredstava i njihovog iskoriscavanja na Menadzmentu u pomorstvu Kotor i Cetinje

10.04.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

02.04.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Rezultati kolokvijuma I iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

26.03.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - POMORSKE AGENCIJE

Rezultati kolokvijuma I iz POmorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu

22.03.2018


MENADŽMENT U POMORSTVU - POMORSKE AGENCIJE

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu

31.10.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - OSNOVE PLOVNIH SREDSTAVA

Prijedlog konacnih ocjena iz Osnova plovnih sredstava na Menadzmentu u pomorstvu

17.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - LUČKA SREDSTVA I NJIHOVO ISKORIŠĆAVANJE

Prijedlog konačnih ocjena iz Lučkih sredsava i njihovog iskorišćavanja na Menadžmentu u pomorstvu

17.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - MARKETING U POMORSTVU

Prijedlog konacnih ocjena iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

15.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - MARKETING U POMORSTVU

Prijedlog konacnih ocjena iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

15.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - POMORSKE AGENCIJE

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

15.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - POMORSKE AGENCIJE

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

15.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Prijedlog konacnih ocjena iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - SPOLJNA TRGOVINA I MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE

Prijedlog konacnih ocjena iz Spoljne trgovine i medjunarodne spedicije na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - MEĐUNARODNI MENADŽMENT

Prijedlog konacnih ocjena iz Medjunarodnog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - POMORSKA ERGOSOFOLOGIJA

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Pomorske ergosofologije na Menadzmentu u pomorstvu

07.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU - POMORSKE AGENCIJE

Dodatni ispitni rok iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu

05.09.2017