Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija student/studentkinja će pokazati sposobnost da:

  • kontroliše, nadgleda, održava i efikasno upravlja radom brodskih propulzivnih (brodski dizel motori, brodske parne i gasne turbine, i brodski parni kotlovi) i pomoćnih sistema i uređaja;
  • preporuči procese sigurnog i efikasnog održavanja i uklanjanja kvarova brodskih mašinskih i električnih sistema i uređaja;
  • upravlja radom brodskih mašinskih i električnih sistema i uređaja, otkriva i uklanja i uzroke njihovog nepravilnog rada;
  • proračuna trim, stabilnost i naprezanje brodskog trupa;
  • izrađuje i realizuje planove preventivnog održavanja i vođenja tehničke dokumentacije;
  • planira i primjenjuje mjere zaštita na radu;
  • tumači i kritički prosuđuje elemente pomorsko-pravne regulative u svrhu zaštite života na moru i zaštite mora i morske sredine;
  • uspostavi i održava sigurnost broda, posade i putnika te sprovodi mjere spašavanja života, protivpožarne zaštite i ostalih sistema sigurnosti, planira i upravlja situacijama u nuždi i slučaju oštećenja;
  • vodi i upravlja posadom broda.