Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku magistarskih studija student će biti osposobljen da: - Objasni mjere biološkog suzbijanaj bolesti i štetočina; - Rukovodi procesom zaštite bilja; - Predlaže nove mjere zaštite na osnovu naučno -istraživačkih saznanja;