Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Definiše značaj kontinentalnog voćarstva i ljekovitog bilja u okviru biljne proizvodnje;
  • Prepozna fiziološke procese i biologiju biljaka kod kontinentalnih voćnih vrsta, kao i kod ljekovitog bilja.
  • Opiše sorte voća i genotipove ljekovitog bilja;
  • Upotrijebi elementarna znanja iz bazičnih prirodnih nauka.
  • Primjeni agropomotehničke mjere u zasadima kontinentalnih voćnih vrsta i proizvodnji sadnog materijala.
  • Primjeni praktične vještine neophodne za podizanje i upravljanje u svim važnim tehnološkim operacijama u kontinentalnom voćarstvu.
  • Primjeni praktične vještine u podizanju zasada ljekovitog bilja;
  • Izračuna osnovne pokazatelje proizvodnje
  • Organizuje praktičan rad na terenu.