Studijski program

Nivo studija: Master
Tip studija: Akademske
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Razumije i jasno sagledava značaj i ulogu primarne proizvodnje, prerađivačkog sektora (mljekarske i mesne industrije), kao i mjera agrarne politike u razvoju ukupne animalne proizvodnje;
  • Stečena znanja i vještine iz oblasti tehnologije gajenja pojedinih stočnih vrsta podjednako uspješno primjenjuje na poljoprivrednim gazdinstvima i u institucijama i organizacijama koje se bave razvojem stočarstva;
  • Stečena znanja i vještine iz oblasti tehnologije prerade mlijeka i mesa primjenjuje u proizvodnim pogonima ili kontrolnim laboratorijima i drugim stručnim tijelima;
  • Poznaje i sprovodi osnovne procedure i laboratorijske metode biotehnologije za potrebe selekcije, oplemenjivanja domaćih životinja, genetičke karakterizacije i njihove konzervacije;
  • Dobro sagledava sve aspekte ishrane domaćih i gajenih životinja i uspješno rješava brojne probleme u ishrani, a time i reprodukciji životinja;
  • Učestvuje u izvođenju nastave u odgovarajućim srednjim školama, te praktičnih i laboratorijskih vježbi u procesu visokoškolskog obrazovanja;
  • Ravnopravno učestvuje u timskom radu, iznosi ideje i nudi inovativne metode u rješavanju u problema u animalnoj proizvodnji;
  • Prati dostignuća u nauci o stočarstvu i vrijednosnom lancu proizvodnje animalnih proizvoda, predlaže i primjenjuje održiva rješenja u proizvodnji;
  • Koristi dostignuti nivo teorijskog i praktičnog znanja u naučnim istraživanjima i sticanju novih spoznaja.