Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

-Razvijaju nove specijalizovane module za potrebe zaposlenih u industriji sporta; -Samostalno projektuju i vrše evaluaciju planova i programa u području sportskog enadžmenta; -Organizuju rad u organizacijama, asocijacijama i državnim službama koje se bave razvojem sportskog i rekreativnog turizma; -Kreiranju aktivnosti slobodnog vremena u turističkim objektima i prirodi, u hotelima, kampovima, na biciklističkim i nautičkim koridorima, u nacionalnim parkovima; -Rukovde istraživačko-razvojnim poslovima u sportsko rekreativnoj turističkoj industriji; -Planiraju i programiranju usluge iz oblasti animacije, zabave, događaja, proslava. -Primijene vještine za uspješno upravljanje u sportskim organizacijama i vođenje transformacijskih procesa u pojedinim područjima primijenjene kineziologije.