Obavještenja za predmete - SPORTSKI MENADŽMENT


- Osnove menadžmenta u sportu   06.09.2021
  Ispit avgust/septembar
- Ekonomika za menadžere u sportu   06.09.2021
  Ispit avgust/septembar
- Marketing u sportu   14.06.2021
  Rezultati nakon zavrsnog ispita
- Marketing u sportu   09.04.2021
  Rezultati I kolokvijuma
- Marketing u sportu   15.03.2021
  Nastava ZOOM 17.03.2021.
- Marketing u sportu   08.03.2021
  Nastava ZOOM 10.03.2021.
- Osnove menadžmenta u sportu   18.01.2021
  Termini ZI
- Osnove menadžmenta u sportu   08.12.2020
  link za popravni kolokvijum
- Osnove menadžmenta u sportu   02.12.2020
  link kolokvijum
- Ekonomika za menadžere u sportu   30.11.2020
  link za popravni kolokvijum
- Ekonomika za menadžere u sportu   25.11.2020
  link kolokvijum
- Ekonomika za menadžere u sportu   20.11.2020
  link za predavanja
- Osnove menadžmenta u sportu   20.11.2020
  link za predavanja
- Ekonomika za menadžere u sportu   16.11.2020
  link za predavanja
- Osnove menadžmenta u sportu   16.11.2020
  link za predavanja
- Ekonomika za menadžere u sportu   10.11.2020
  link za predavanje
- Osnove menadžmenta u sportu   10.11.2020
  link za predavanja
- Ekonomika za menadžere u sportu   28.10.2020
  link za predavanja
- Osnove menadžmenta u sportu   28.10.2020
  link za predavanja
- Ekonomika za menadžere u sportu   28.10.2020
  materijal i informacije u vezi ispita
- Osnove menadžmenta u sportu   28.10.2020
  Informacije u vezi ispita i matrijal
- Liderstvo u sportu   14.10.2020
  Predavanje preko bbb platforme
- Marketing u sportu   25.06.2020
  Rezultati nakon završnog ispita
- Marketing u sportu   15.06.2020
  Rezultati prije popravnih ispita
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   25.05.2020
  Termin konsultacija
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   14.05.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   07.05.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   30.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   24.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   18.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   12.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   05.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   26.03.2020
  Materijal _google drive link
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   26.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
- Upravljanje ljudskim resursima u sportu   18.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme+ online kursevi
- Društveni odnosi u sportu   06.02.2020
  KONACNI REZULTATI
- Ekonomika za menadžere u sportu   05.02.2020
  Konacne ocjene-nakon popravnog roka
- Osnove menadžmenta u sportu   05.02.2020
  Konačni rezultati
- Društveni odnosi u sportu   22.01.2020
   Rezultat zavrsnog ispita
- Ekonomika za menadžere u sportu   13.01.2020
  Rezultati nakon zavrsnog
- Osnove menadžmenta u sportu   26.12.2019
  Završni ispit i evidencija
- Društveni odnosi u sportu   18.12.2019
  Rezultati II kolokvijuma
- Osnove menadžmenta u sportu   14.12.2019
  Evidencija 10 (rezultati II kolokvijuma) i nastavak rada
- Ekonomika za menadžere u sportu   10.12.2019
  Rezultati posle popravnog kolokvijuma
- Ekonomika za menadžere u sportu   09.12.2019
  Termin popravnog kolokvijuma
- Osnove menadžmenta u sportu   05.12.2019
  Evidencija 9, II kolokvijum i nastavak rada
- Osnove menadžmenta u sportu   03.12.2019
  Evidencija 8
- Ekonomika za menadžere u sportu   26.11.2019
  Rezultati I kolokvijum
- Ekonomika za menadžere u sportu   12.11.2019
  Materijal -predavanje

1 | 2