Medicinski fakultet, 18.09.2020

II septembarski rok: predlozi zaključnih ocjena



Predlog ocjene formirane na osnovu poena osvojenih na kolokvijumima, praktičnom i usmenom ispitu:

Bojović Katarina: E

Broj posjeta : 175