Medicinski fakultet

Uspostavljanje saradnje sa Univerzitetom medicine i farmacije Krajova iz Rumunije
Dekan Medicinskog fakulteta UCG prof. dr Miodrag Radunović je na održanom onlajn sastanku sa predstavnicima Univerziteta medicine i farmacije Craiova (Rumunija),  dogovorio uspostavljanje saradnje sa ovom institucijom koja će se u narednom periodu formalizovati. 

Prof. dr Claudiu Margaritescu sa Odsjeka za patologiju i prof. dr Mihai Ioana, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju rumunskog Univerziteta su sa dekanom Radunovićem i ostalim predstavnicima Medicinskog fakulteta  dogovorili konkretne prioritetne oblasti saradnje od zajedničkog interesa.

Pored  istraživačkih projekata koji su u fokusu buduće saradnje, akcenat će biti i na programima mobilnosti, razmjeni studenata, administrativnog, nastavnog i naučnog osoblja, te razmjeni dobrih praksi i iskustava dvije visokoškolske institucije.

Na sastanku su, pored dekana, uučestvovali i prof. dr Aneta Bošković, prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr Žarko Dašić, prodekan za nastavu, prof. dr Aleksandra Vuksanović-Božarić i saradnik Centra za naučnoistraživački rad, dr Maša Ždralević.

 

Broj posjeta : 91

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.