Medicinski fakultet, 16.10.2019

Radna posjeta Medicinskom fakultetu u SkopljuDekan Medicinskog fakulteta prof. dr Miodrag Radunović i prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr Žarko Dašić, bili su u radnoj posjeti Medicinskom fakultetu u Skoplju. Tokom boravka su se upoznali sa organizacijom rada Medicinskog fakulteta „Sv. Kiril i Metodij“ koji ima tradiciju dugu 70 godina.

Takođe, sa dekanicom prof. dr Sonjom Topuzovskom je potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta Crne Gore – Medicinskog fakulteta Podgorica i Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju – Medicinskog fakulteta Skoplje, kojim se omogućavaju mobilnost studenata i nastavnika, obavljanje kliničke prakse i učešće u zajedničkim projektima.

Tokom boravka, prof. dr Miodrag Radunović i prof. dr Žarko Dašić su posjetili i kancelariju Sekretarijata Zdravstvene Mreže zemalja Jugoistočne Evrope (SEEHN), čije sjedište je u Skoplju i razgovarali sa direktoricom SEEHN Sekretarijata dr Mirom Jovanovski-Dašić.

Nakon upoznavanja sa radom Zdravstvene Mreže, koristeći Crnogorsko predsjedavanje mrežom u jednogodišnjem mandatu, stvoreni su preduslovi za saradnju i učešće studenata, saradnika i nastavnika Medicinskog fakulteta u Podgorici, na više predstojećih skupova i radionica, uz mogućnost povezivanja studentskih organizacija Medicinskih fakulteta iz svih devet država članica Zdravstvene Mreže Jugoistočne Evrope

Broj posjeta : 325