Medicinski fakultet

Dr med Ognjenka Šarenac, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate
UNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Ognjenka Šarenac, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:

„Uticaj perioperativno datih aminokiselina, lidokaina i magnezijuma na smanjenje sistemskog inflamatornog odgovora i postoperativnog bola kod velikih abdominalnih operacija,,

Dana 20.09.2021. godine u 12,00 časova

U Sali za sastanke (dekanat) na Medicinskom fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

  • dr Miodrag Radunović – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Ranko Lazović, redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, mentor - član
  • dr Ivan Palibrk – vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - komentor, član
  • dr Ljubica Pejakov - redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, član
  • dr Milica Martinović - redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, mentor - član

 

Broj posjeta : 146