Dr med Tijana Vukadinović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate

12.07.2022


UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

O B A V J E Š T E NJ E

Dr med Tijana Vukadinović, javno će obrazlagati ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod nazivom:
„Imunohistohemijske karakteristike vaskularizacije i inflamatorne infiltracije nosne sluznice kod pacijenata sa hroničnim rinosinuzitisom,, dana 21.07.2022. godine u 12,00 časova  u Sali za sastanke Medicinskog fakulteta (dekanat), pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Miroslav Radunović – redovni profesor Medicinskog fakulteta UCG, predsjednik
  • dr Aleksandra Vuksanović Božarić, redovna profesorica Medicinskog fakulteta UCG, mentor - član
  • dr Biserka Vukomanović Đurđević – vanredna profesorica Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu – član
  • dr Elvir Zvrko – docent Medicinskog fakulteta UCG – član
  • dr Aleksandar Perić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 173

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.