Medicinski fakultet, 18.03.2019

Obavještenje za apsolvente
 Ispit iz predmeta Hirurgija (martovski apsolventski rok) održaće se u ponedeljak 01.04.2019. godine sa početkom:
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

NAPOMENA: Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 3 (tri) dana od datuma navedenog u obavještenju.