Adrion EUREKA

Program ADRION je evropski transnacionalni program, koji je posvećen investiranju u inovativne sisteme, kulturno i prirodno nasljeđe, očuvanje životne sredine, održivi transport i mobilnost, kao i izgradnju neophodnih kapaciteta. Povezujući osam partnerskih zemalja, ADRION ima za cilj formiranje administrativnih okvira i pokretanje inovativnih sistema upravljanja za dobrobit više od 70 miliona stanovnika Jadranskog i Jonskog regiona.   U okviru ADRION programa, 1. decembra 2020. godine otpočeo je sa realizacijom i projekat akronima EUREKA i punog naziva “Jadransko-jonski zajednički pristup za razvoj i harmonizaciju procedura i propisa u oblasti bezbjednosti...