ISACC

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor učestvuje u projektu pod nazivom „ Inovativni sistemi za unaprijeđenje carinske kontrole protiv prevare” (eng. Innovative Systems to enhance Antifraud Customs Controls, akronim: ISACC). Ovaj projekat se finansira od strane EU-IPA fondova kroz program Interreg CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020.   ISACC projekat započeo je sa realizacijom 01.07.2020. godine i trajaće do 31.12.2021. godine. Konzorcijum čini 5 institucija iz zemalja učesnica projekta (Italija, Albanija i Crna Gora). Ukupan budžet projekta je: 996,997.04 €. Budžet Univerziteta Crne Gore iznosi 148,356.00 €. Koordinator projekta je...