INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da znaju osnovne postavke e-poslovanja, posebno kada je u pitanju pomorski transport. Takođe, očekuje se da su studenti dobro upoznati i da znaju da objasne osnove savremenih sistema za brz i bezbjedan transfer dokumenata u pomorstvu (EDI, CRM, ELM, ERP i dr.), za telekomunikacije u slučaju opasnosti, hitnosti i bezbjednosti na moru (MMS), kao i sisteme namijenjene bezbjednoj navigaciji (radar, GPS, S-AIS, ECDIS, VTS/VTMIS i dr).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA UROŠEVIĆ3x1
10S+1P
1x1
10S+1P