Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   08.02.2021
  Rezultati popravnog ispita
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   23.01.2021
  Rezultati ispita
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   03.12.2020
  Rezultati kolokvijuma
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   31.01.2020
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   20.01.2020
  Rezultati ispita
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   17.12.2019
  Odlaganje termina za odbranu sem. radova
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   12.12.2019
  Drugi termin za odbranu seminarskih radova
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   05.12.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   05.12.2019
  Prvi termin za odbranu seminarskih radova
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   28.11.2019
  Termin popravnog kolokvijuma
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   28.11.2019
  Rezultati kolokvijuma
Pomorski fakultet Kotor-MENADŽMENT U POMORSTVU-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU -   21.11.2019
  Termin kolokvijuma