INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da znaju osnovne postavke e-poslovanja, posebno kada je u pitanju pomorski transport. Takođe, očekuje se da su studenti dobro upoznati i da znaju da objasne osnove savremenih sistema za brz i bezbjedan transfer dokumenata u pomorstvu (EDI, CRM, ELM, ERP i dr.), za telekomunikacije u slučaju opasnosti, hitnosti i bezbjednosti na moru (MMS), kao i sisteme namijenjene bezbjednoj navigaciji (radar, GPS, S-AIS, ECDIS, VTS/VTMIS i dr).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA UROŠEVIĆ
NEXHAT KAPIDANI3x1
1S+1P
1x1
1S+1P

Rezultati popravnog ispita

Rezultati ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati prvog septembarskog popravnog roka

Rezultati popravnog ispita

Rezultati ispita

IT - 7

Templejti za izradu seminarskog rada i prezentacije

IT - 6

IT - 5

IT - 4

IT - 3