Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni sve kategorijalne pojmove i suštinu projekt menadžmenta, njegovih modela i osnovnih faza; 2. Opiše i analizira proces upravljanje projektom: metode, aktivnosti i osnovne faze; 3. Objasni pojam i oblike biznis plana; 4. Uradi osnovne oblike biznis plana i investicionog projekta u raznim varijantama (ukupno, fizibiliti studije, elaborate itd.); 5. Koncipira i praktično primijeni metodologiju izrade biznis plana i investicionog elaborata, kao i konkretan primjer iz procjene kapitala luke; 6. Opiše, analizira i primijeni osnovne tehnike projekt medadžmenta, među kojima posebno osnovne primjere Benchmarkinga, TOWS matrice (SWOT analize), portfolio analize, BCG model, PIMS tehniku, metod scenarija, analizu jaza, analizu šansi i opasnosti i SPACE matricu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KRIVOKAPIĆ3x1
1S+1P
1x1
1S+1P

Prijedlog konacnih ocjena iz Projekt menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)