Ranka Krivokapić

dr Ranka Krivokapić

docent | Pomorski fakultet Kotor

Rođena sam u Kotoru gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Međunarodno poslovanje 1996. godine. Nakon završenog fakulteta, upisala sam Postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Finansijski menadžment, gdje sam 2000. godine odbranila magistarski rad pod nazivom „Privatizacija brodarske privrede Crne Gore”.   Zvanje doktora ekonomskih nauka stekla sam 2011. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave