Ranka Krivokapić


Ranka Krivokapić
Šifra: 235019
Prezime i ime: Ranka Krivokapić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke1EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)3 x 10 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne2POSLOVNE KOMUNIKACIJE U POMORSTVU3 x 12 x 20 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne3POSLOVNE KOMUNIKACIJE0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne3EKONOMIKA BRODARSTVA0 x 00 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne5EKONOMIKA BRODARSTVA3 x 11 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne5EKONOMIKA BRODARSTVA3 x 11 x 10 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne5POMORSKE AGENCIJE I ČARTEROVANJE2 x 11 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne5POMORSKE AGENCIJE I ČARTEROVANJE2 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne5POMORSKE AGENCIJE2 x 11 x 10 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne5POMORSKE AGENCIJE0 x 00 x 00 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne6POMORSKE AGENCIJE0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne6EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA2 x 12 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne6EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA2 x 12 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne6EKONOMIJA LUKA I BRODARSTVA3 x 11 x 10 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne6EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA2 x 12 x 10 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne6EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA2 x 10 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne6EKONOMIKA BRODARSTVA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor