Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x6
67B+19S+8P
RADMILA GAGIĆ1x2
67B+19S+8P
1x6
67B+19S+8P
DANILO NIKOLIĆ2x1
67B+19S+8P