ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ1x1
9B+2S
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ3x1
9B+2S