Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sticanje teorijskih znanja o strukturi i funkcionisanju mjerila i indikatora električnih veličina; - Sticanje praktičnih znanja i vještina o upotrebi elektronskih mjerila kao i održavanju i popravkama mjerila i indikatora električnih veličina; - Sticanje teorijskih znanja o strukturi i funkcionisanju mjerila, indikatora i senzora neelektričnih veličina kao načinu povezivanja senzora sa PC-ima i PLC-ima; - Sticanje praktičnih znanja i vještina o održavanju i popravkama mjerila, senzora i indikatora neelektričnih veličina, kao i njihovih veza sa PC-ima i PLC-ima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ1x1
5B+2S+2P
ILIJA KNEŽEVIĆ1x2
5B+2S+2P
TATIJANA DLABAČ2x1
5B+2S+2P
VERA KAPETANOVIĆ1x1
5B+2S+2P
ĐORĐE NEDELJKOV3x2
5B+2S+2P

Obavještenja i nastavni materijali

BM BM Materijali za predavanja i vježbe

Konsultacije iz predmeta Brodska mjerenja (BM) - 18.02.2019 11:51