BRODSKA MJERENJA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Sticanje praktičnih znanja i vještina o upotrebi elektronskih mjerila kao i održavanju i popravkama mjerila i indikatora električnih veličina; - Sticanje teorijskih znanja o strukturi i funkcionisanju mjerila, indikatora i senzora neelektričnih veličina kao načinu povezivanja senzora sa PC-ima i PLC-ima; - Sticanje praktičnih znanja i vještina o održavanju i popravkama mjerila, senzora i indikatora neelektričnih veličina, kao i njihovih veza sa PC-ima i PLC-ima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR NIKITOVIĆ
IVANA ČAVOR2x1
10B
VERA KAPETANOVIĆ2x2
26B+5S+4P
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x1
6B+5S+4P
ĐORĐE NEDELJKOV1x1
10B
DRAŠKO KOVAČ1x2
20B
TATIJANA DLABAČ2x1
26B+5S+4P