ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ1x1
15B+14P
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ2x1
15B+14P