ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x1
11B+7S+5P
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ3x1
11B+7S+5P