EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x1
9B+1S
RANKA KRIVOKAPIĆ2x1
39B+1S