EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Ekonomika iskorišćavanja broda mogu: - Identifikovati sve činioce ponude i potražnje u brodarstvu, kao i načine za postizanje ravnoteže na specifičnim pomorskim tržištima; - Analizirati ulogu brodarstva u transportu i ekonomskom sistemu; - Objasniti suštinske aspekte ekonomičnog (racionalnog) iskorišćavanja broda; - Definisati podjelu troškova i strukturu pojedinih kategorija troškova u brodarstvu, sa posebnim osvrtom na troškove iskorišćavanja brodomašinskog kompleksa; - Razlikovati koncepcije efikasnog djelimičnog (komercijalnog, kadrovskog i tehničkog) upravljanja brodovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x1
13B+6P
RANKA KRIVOKAPIĆ2x1
13B+5P