EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x2
11B+9S+5P
RANKA KRIVOKAPIĆ2x1
11B+9S+5P