INŽENJERSKA GRAFIKA U POMORSTVU


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Opisati i analizirati elemente tehničkog crtanja i njegovog pravilnog i adekvatnog tumačenja (ISO, DIN, MNE standardi) 2. Razlikovati specifične vrste tehničkih crteža i skica, te njihovog pravilnog interpretiranja. 3. Kreirati tehničke skice i crteže predmeta u ortogonalnoj i aksonometrijskoj projekciji. 4. Definisati poprečne presjeke, razumjeti primjenu kotiranja, tolerancija, oznaka hrapavosti kod tehničkih crteža. 5. Opisati i interpretirati šeme i simbole električnih, pneumatskih, hidrauličnih i toplotnih uređaja. 6. Razumjevanje i interpretacija osnovnih operacija za kreiranje i modifikacije objekata u AutoCADu. 7. Kreirati dvodimenzionalne i trondimenzionalne grafičke objekte pomoću AutoCAD programa. 8. Navesti i interpretirati tehničku dokumentaciju broda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ2x2
34B+3P
DRAŠKO KOVAČ2x2
34B+3P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ1x1
34B+3P