INŽENJERSKA GRAFIKA U POMORSTVU


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x1
29B+8P
RADMILA GAGIĆ2x1
30B+8P
VERA KAPETANOVIĆ2x2
59B+9P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ1x1
59B+9P