RAČUNARSKE MREŽE NA BRODOVIMA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x1
12B+4S
SLAVICA TOMOVIĆ2x1
12B+4S
1x1
12B+4S
1x1
12B+4S

Informacije o održavanju nastave