PROGRAMIRANJE I BAZA PODATAKA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ2x1
5B+1S+3P
STEVAN KORDIĆ2x1
5B+1S+3P
2x1
5B+1S+3P