RAD NA SIMULATORU I PLOVIDBENA PRAKSA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog premeta studenti će biti sposobni da: - Koriste stečena praktična znanja o brodu, brodskom mašinskom prostoru i njegovim sastavnim djelovima; - Ovladaju i koriste temeljne metode u pripremi, upravljanju i nadgledanju brodskih pogonskih postrojenja u lučkim uslovima i uslovima plovidbe.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ3x1
10B+5S+8P
ĐORĐE NEDELJKOV3x2
10B+5S+8P