RAD NA SIMULATORU I PLOVIDBENA PRAKSA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ2x1
15B+4S
LAZO VUJOVIĆ1x1
15B+4S