RAD NA SIMULATORU I PLOVIDBENA PRAKSA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐORĐE NEDELJKOV3x2
16B+3S+4P
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ2x2
16B+3S+4P
LAZO VUJOVIĆ1x2
16B+3S+4P