Pomorski fakultet Kotor, 25.11.2019

Rezultati kolokvijumaStudenti koji su položili kolokvijum su:

1) Kovačević Luka

2) Nikolić Dejan (uslov)

Broj posjeta : 122