ISTRAŽIVANJE POMORSKOG TRŽIŠTA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ1x1
5B+2P
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ3x1
5B+2P