EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KRIVOKAPIĆ2x1
1S
2x1
3S