INŽENJERSKA GRAFIKA U POMORSTVU


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Inženjerska grafika u pomorstvu mogu: 1. Opisati i analizirati elemente tehničkog crtanja i njegovog pravilnog i adekvatnog tumačenja (ISO, DIN, MNE standardi) 2. Razlikovati specifične vrste tehničkih crteža i skica. 3. Kreirati skice, tehničke crteže inženjerskih elemenata upotrebom ortogonalnog projektovanja. 4. Kreirati dvodimenzionalne i trondimenzionalne grafičke elemente pomoću AutoCAD programa. 5. Definisati poprečne presjeke, razumjeti primjenu kotiranja, tolerancija, oznaka hrapavosti kod tehničkih crteža. 6. Navesti i interpretirati tehničku dokumentaciju broda.  

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x1
3B+10P
VERA KAPETANOVIĆ2x1
3B+10P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ1x1
3B+10P