Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Inženjerska grafika u pomorstvu mogu: 1. Opisati i analizirati elemente tehničkog crtanja i njegovog pravilnog i adekvatnog tumačenja (ISO, DIN, MNE standardi) 2. Razlikovati specifične vrste tehničkih crteža i skica. 3. Kreirati skice, tehničke crteže inženjerskih elemenata upotrebom ortogonalnog projektovanja. 4. Kreirati dvodimenzionalne i trondimenzionalne grafičke elemente pomoću AutoCAD programa. 5. Definisati poprečne presjeke, razumjeti primjenu kotiranja, tolerancija, oznaka hrapavosti kod tehničkih crteža. 6. Navesti i interpretirati tehničku dokumentaciju broda.  

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija