Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita Pomorskih telekomunikacija (6 ECTS) biti sposobni da: 1. Demonstriraju znanje i razumijevanje koncepta i svrhe GMDSS sistema 2. Opišu funkcionalne karakteristike kompletne GMDSS opreme 3. Razlikuju tipove prijemnika, frekvencije i modulacije primijenjene u GMDSS-u, kao i tipove antena i definišu ispravne načine njihovog održavanja 4. Praktično demostriraju sposobnost obavljanja različitih GMDSS komunikacionih procedura, u zavisnosti od konkretne situacije i opreme koja stoji na raspolaganju 5. Demostriraju metode testiranja različitih komponenti GMDSSS opreme 6. Demostriraju poznavanje radio propisa vezanih za GMDSS

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN MRAKOVIĆ2x3
19B+2S+12P
ENIS KOČAN2x1
19B+2S+12P
2x1
19B+2S+12P

Termin konsultacija