POMORSKE TELEKOMUNIKACIJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita Pomorskih telekomunikacija (6 ECTS) biti sposobni da: 1. Demonstriraju znanje i razumijevanje koncepta i svrhe GMDSS sistema 2. Opišu funkcionalne karakteristike kompletne GMDSS opreme 3. Razlikuju tipove prijemnika, frekvencije i modulacije primijenjene u GMDSS-u, kao i tipove antena i definišu ispravne načine njihovog održavanja 4. Praktično demostriraju sposobnost obavljanja različitih GMDSS komunikacionih procedura, u zavisnosti od konkretne situacije i opreme koja stoji na raspolaganju 5. Demostriraju metode testiranja različitih komponenti GMDSSS opreme 6. Demostriraju poznavanje radio propisa vezanih za GMDSS

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN MRAKOVIĆ2x3
16B+2S+16P
ENIS KOČAN2x1
16B+2S+16P
2x3
16B+2S+16P