Ivan Mraković


Ivan Mraković
Šifra: 900386
Prezime i ime: Ivan Mraković
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2ASTRONOMSKA I ELEKTRONSKA NAVIGACIJA0 x 00 x 01 x 4
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2PRAKTIČNA NAVIGACIJA0 x 00 x 01 x 3
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA0 x 00 x 02 x 4
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4POMORSKE TELEKOMUNIKACIJE0 x 00 x 02 x 3
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne4PRAKTIČNA NAVIGACIJA I SIMULATORI0 x 00 x 01 x 4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

03.12.2019

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Termin održavanja II kolokvijuma iz predmeta Terestrička navigacija


29.10.2019

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Termin održavanja I kolokvijuma iz predmeta Terestrička navigacija


22.01.2019

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju


29.12.2018

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju


19.12.2018

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju


29.10.2018

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju


30.01.2018

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)


30.01.2018

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici


16.01.2018

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)


16.01.2018

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju


24.12.2017

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)


24.12.2017

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju


Opširnije