Ivan Mraković


Ivan Mraković
Šifra: 900386
Prezime i ime: Ivan Mraković
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2ASTRONOMSKA I ELEKTRONSKA NAVIGACIJA0 x 00 x 01 x 4
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2PRAKTIČNA NAVIGACIJA0 x 00 x 01 x 3
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2POMORSKA METEOROLOGIJA I OKEANOGRAFIJA0 x 00 x 02 x 4
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4POMORSKE TELEKOMUNIKACIJE0 x 00 x 02 x 3
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne4PRAKTIČNA NAVIGACIJA I SIMULATORI0 x 00 x 01 x 4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor