Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni sve kategorijalne pojmove i suštinu strategijskog menadžmenta; 2. Opiše, analizira i praktično primijeni viziju, misiju, strategiju i politiku organizacije; 3. Primjenjuje strategijski način razmišljanja kod analize svih vrsta okruženja i definisanja organizacione filozofije i organizacione kulture; 4. Koristi ekonomsku terminologiju i tumači ekonomske grafike; 5. Primijeni savremenu naučnu metodologiju za formulisanje strategije; 6. Analizira strategijske promjene u organizaciji i okruženju; 7. Modelira proces strategijskog menadžmenta; 8. Uradi konkretne primjere biznis plana i investicionog projekta; 9. Koristi u praksi razne tehnike strategijskog menadžmenta; 10. Opisuje i analizira savremene globalne strategije i metodološki primjenjuje stečena znanja u pisanju seminarskih i stručnih radova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC3x1
13B+5S+11P
2x1
13B+5S+11P

Obavještenje - Odlaganje K1pop za 10/04/2024 u 9.00h

Obavještenje - K1pop 03/04/2024 u 9.00h

Obavještenje - K1 20/03/2024 u 9.00h

Materijal iz predmeta Strategijski menadžment prof. dr Veselin Draskovic