Goran Jovetić


Goran Jovetić
Šifra: 900766
Prezime i ime: Goran Jovetić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUSpecijalisticke1PROJEKT MENADŽMENT0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUMagistarske1MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA U POMORSTVU0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUMagistarske1BENČMARKING POSLOVANJA U POMORSTVU0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUSpecijalisticke1EKONOMIJA ZNANJA I PREDUZETNIŠTVO0 x 01 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne1EKONOMIJA ZA MENADŽERE0 x 02 x 20 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAMaster1POMORSKA VOZARINSKA TRŽIŠTA0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne1SPORTSKI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
SPORTSPORT FITNESS I TURIZAMMaster2MARKETING U SPORTU I FITNESU0 x 02 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAMaster2STRATEGIJA POZICIONIRANJA U POMORSTVU0 x 02 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne4STRATEGIJSKI MENAŽMENT U POMORSTVU0 x 02 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne5MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
PFKMENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKAOsnovne6SPOLJNA TRGOVINA I MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor