Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ1x1
58B+24S+17P
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ3x1
58B+24S+17P