EKONOMIKA ISKORIŠĆAVANJA BRODA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+0+1
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KRIVOKAPIĆ2x1
3B
2x1
3B