MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN JOVETIĆ2x1
18B
VESELIN DRAŠKOVIĆ3x1
18B