POSLOVNA LOGISTIKA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ1x1
9B
MIMO DRAŠKOVIĆ3x1
9B
1x1
9B