Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student nakon položenog ispita iz predmeta Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu može: 1. Opisati i intepretirati pojam opita sa slučajnim događajima, operacije sa događajima i pojam polja događaja. 2. Definisati razne koncepcije vjerovatnoće (klasičnu, statističku i geometrijsku), kao i pojam uslovne vjerovatnoće i njihovom primjenom računati vjerovatnoće pojedinih događaja. 3. Iskazati i razumijeti formulu potpune vjerovatnoće i Bayesovu formulu, te ih primijeniti u rješavanju raznih problema. 4. Razumjeti pojam diskretne slučajne promenljive i prepoznati njen tip (binomna, geometrijska, hipergeometrijska i Puasonova raspodjela). 5. Definisati slučajnu promjenljivu neprekidnog tipa i neke njene vrste (uniformna, normalna i eksponencijalna raspodjela). 6. Rješavati razne zadatke (naročito u pomorstvu) pomoću aproksimacije normalnom raspodjelom. 7. Definisati pojam populacije, obilježja, slučajnog uzorka, prostog slučajnog uzorka i pojam statistike. 8. Razumjeti neke značajne statistike i prepoznati njihove parametre. 9. Opisati tačkaste ocjene parametara, metod maksimalne vjerodostojnosi i intervale povjerenja, te ih primijeniti kao prikladne statističke postupke pri rješavanju raznih problema u pomorstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR IVANOVIĆ2x1
39B+4S+3P
ROMEO MEŠTROVIĆ3x1
39B+4S+3P

Termin završnog ispita (MUP)

Termin kolokvijuma (MUP)

Obavještenje

Termin prvog kolokvijuma

Obavještenje

Rezultati usmenog dijela završnog ispita