POMORSKE AGENCIJE I ČARTEROVANJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KRIVOKAPIĆ2x1
6B+2S