Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA GAGIĆ1x1
33B+7S+3P
1x2
33B+7S+3P
DANILO NIKOLIĆ2x1
33B+7S+3P