MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ2x1
32B+9S+6P